Lektoři LOM 2019

MARIE MÁTLOVÁ, první housle, koncertní mistryně

 

TEREZIE CHARVÁTOVÁ, druhé housle

 

RŮŽENKA DVOŘÁKOVÁ, viola

 

KRISTÝNA KALINOVÁ, violoncello

 

TOMÁŠ NOVÁK, kontrabas

 

JAKUB HUCEK, hoboj

 

MONIKA HERIANOVÁ, flétna

 

TEREZA PODSEDNÍKOVÁ, klarinet

 

PETR SEDLÁK, fagot

MIKULÁŠ KOSKA, lesní roh

 

VÍT NĚMEČEK, trubka

 

JAN POSPÍŠIL, trombon

 

JAN NEPODAL, bicí nástroje