Sólisté LOM 2018

Mikuláš Koska

Mikuláš Koska je v současné době sólohornistou Symfonického orchestru Českého rozhlasu,  Moravia Brass Bandu, člen Pražského komorního orchestru, PKF – Prague Philharmonia, České Sinfonietty, dále je hostujícím členem KBS Symphony Orchestra (korejského rozhlasového orchestru v Soulu). V letech 2011 – 2017 byl prvním hornistou Filharmonie Brno. Dále je Mikuláš zkušeným komorním hráčem, koncertuje s Baborak ensemble, Orquestrina Baborak a Heterofon. Studoval na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, dále JAMU a HAMU. Mezi jeho pedagogy patří Karel Doležil, Jindřich Petráš a Radek Baborák. Je laureátem několika mezinárodních soutěží a účastnil se Pražského Jara, soutěže ARD – Mnichov a Internationaler Instrumentalwettbewerb Markneukirchen. Mikuláš Koska koncertuje i jako sólista. 

Karel Hofmann

Sólohornista Filharmonie Brno Karel Hofmann studoval na Konzervatoři Brno u Mgr. B. Zoubka, poté byl posluchačem v hornové třídě prof. J. Petráše na HF JAMU v Brně. Za studií se zúčastnil mnoha interpretačních soutěží (Interpretační soutěž žesťových nástrojů Brno - absolutní vítěz, 1. cena, 2. cena, Soutěž konzervatoří, Yamaha Scholarship Adward 2003, Mezinárodní interpretační soutěž Markneukirchen 2004 - 3. místo, Mezinárodní interpretační soutěž Mnichov 2005). V šestém ročníku na konzervatoři uspěl na konkurzu do Filharmonie Brno. Od roku 2001 je jejím pvním hornistou a vedoucím skupiny lesních rohů. Karel Hofmann působí i jako komorní hráč - Brass 6, Janáček Ensemble, Brněnští hornisté, Kamerata Baltika. Věnuje se pedagogické činnosti na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a je hostujícím členem dalších profesionálních orchestrů.

Barbora Šimůnková

Barbora Šimůnková se narodila ve Vimperku, kde i začala své hudební vzdělání. Od roku 2007 do roku 2011 studovala na Gymnázium Jana Nerudy s hudebním zaměřením, nyní Gymnázium a hudební škola hl.města Prahy, kde studovala u Vladimíry Klánské. Po maturitě absolvovala na Pražské konzervatoři pod vedením Bedřicha Tylšara. Během studia na Pražské konzervatoři založila se spolužáky dechové kvinteto, s nímž se v únoru 2012 zúčastnila výměnného pobytu v rámci projektu Comenius v portugalském Aveiru, kde odehráli několik recitálů a zúčastnili se masterclass s místními pedagogy. V roce 2013 získala 3. cenu na mezinárodní soutěži Žestě Brno. Nyní studuje magisterské studium na AMU v Praze u Zdeňka Divokého a Ondřeje Vrabce, během studií mezi její pedagogy patřil Radek Baborák a Zuzana Rzounková.  V květnu 2015 se zúčastnila mezinárodního studentského festivalu v japonském Kyotu, kde hrála spolu s Karlem Vrtiškou 1.koncert Richarda Strausse a premiéru skladby od Jakuba Rataje. Od října 2016 je Barbora členem hornové skupiny v Severočeské filharmonii Teplice. Mezi její profesní úspěchy patří stálá výpomoc v divadle DFXŠ v Liberci, spolupráce s Českou studentskou filharmonií a s dalšími českými orchestry. Dále se věnuje dechovému kvintetu Arzillo Quintet, který má stejné složení už od konzervatoře a rozličné ansáblové hře.

Kristýna Ratajová

Kristýna Ratajová studovala hru na lesní roh u Bedřicha Tylšara na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením v Praze a Pražské konzervatoři, poté pokračovala u Jindřicha Petráše a Zuzany Rzounkové na HF JAMU v Brně. Zároveň s lesním rohem studovala hudební manažerství. V současné době studuje magisterský program na AMU v Praze u Zdeňka Divokého a Ondřeje Vrabce, je členkou Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hostuje v Českém národním symfonickém orchestru a dalších orchestrech. Působí jako komorní hráčka v několika souborech (MBB, Trumpet Tune Brass, Hornový ansámbl Za Rohem ...). Mimo jiné je členem týmu PROKONCERT a organizuje či iniciuje několik dalších projektů (Letní orchestr mladých, Letní žesťové kurzy Žďár…).

Please reload