Koncertní mistr 1. housle - Marie Mátlová

Marie Mátlová (10.10.1990)
 
se narodila do hudební rodiny jako šestá a nejmladší dcera dirigenta a sbormistra prof. Lubomíra Mátla. Již od svých pěti let se učila současně hře na klavír a na housle na Hudební škole hl.m. Prahy.
V Praze také pokračovala ve svém studiu střední školy na Gymnáziu Jana Nerudy s hudebním zaměřením, kde úspěšně absolvovala několik soutěží, jak v oboru houslí, tak v oboru klavír.
Pražskému publiku se představila již jako dvanáctiletá. Svůj talent předvedla  jako sólistka koncertů „Mistr Josef Suk uvádí mladé talenty“, kde po boku Mistra Josefa Suka prezentovala Vivaldiho koncert pro dvoje housle a zároveň klavírní koncert Antonína Bendy.
Po pražských studiích, která trvala do roku 2008 ihned nastoupila na výběrovou školu The Buchmann-Mehta School of Music (BMSM) na Tel- Avivské univerzitě v Izraeli (houslová třída Ilyi Konovalova, koncertního mistra Izraelské Filharmonie).
Zde úspěšně vystudovala čtyřleté studium B.Mus (Magna Cum Laude), ve kterém také absolvovala dvouleté studium metodiky (pod vedením prof. Eyala Klesse).
Od roku 2012 Marie studovala následné magisterské studium a zároveň získávala významná ocenění a zkušenosti pod vedením dirigenta Maestra Zubina Mehty. 
Marie působila jako koncertní mistr BMSM Symfonického orchestru, který debutoval v americké Carnegie Hall a poté vedla tento orchestr po dalších pět sezón. Během svého studia se Marie účastnila mnoha významných masterclassů, kde se učila pod vedením Z. Brohna, V. Repina, J. Rachlina, I. Permana, P. Zukermanna a hrála pod vedením mnoha významných dirigentů (K. Masur, P. Oundjian, Ch. von Dohnanyi, 
Y. Talmi, H. Blomstedt, M. Honeck a další). Jako jediná Češka byla vybrána do pretižních kurzů Perlman Music Program, ve kterém studovala pod vedením Itzhaka Perlmana a dalších pedagogů americké Julliard School.
Po návratu do České Republiky se Marie dále vzdělávala pod vedením prof. Františka Novotného na Janáčkově akademii múzických umění v Brně a v současné době nastupuje již na druhé magisterské studium pod vedením Leoše Čepického na pražské HAMU.
Během svých studijních let Marie spolupracovala s mnoha významnými orchestry, jako například Tel Aviv Soloists, The Israel Philharmonic Orchestra, Pro Corda Orchestra, Česká Filharmonie, PKF- Prague Philharmonia, či Orchestr Národního divadla, kde v současné působí jako asistent koncertního mistra.

Koncertní mistr 2. housle - Terezie Charvátová

Terezie Charvátová studovala u Jiřího Fišera na Gymnáziu a Hudební škole hl.m.Prahy, nyní studuje na Pražské konzervatoři ve třídě Františka Součka. Terezie je velmi zkušená orchestrální hráčka. Je koncertní mistriní Komorního orchestru Quattro a Filmové filharmonie, dále je hostujícím členem Západočeského symfonického orchestru, Karlovarského symfonického orchestru či Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK. Spolupracovala se Symfonickým orchestrem GMHS, Českou studentskou filharmonií. Vystoupila jako host s orchestrálními akademiky České filharmonie v rámci projektu Českého spolku pro komorní hudbu. Terezie se úspěšně zúčastnila několika soutěži ZUŠ, Prague Junior atd. Absolvovala několik hudebních kurzů pod vedením Leoše Čepického, Pavla Kudeláska, Jindřicha Pazdera, Jiřího Fišera a Štěpána Ježka. S Letním orchestrem mladých spolupracuje od roku 2017.

Viola - Růženka Dvořáková

Violoncello

Kontrabas - Michal Hromádko

Hru na Kontrabas začal studovat na ZUŠ ve Skutči pod vedením manželů

Machačových. K nástupu na konzervatoř ho inspirovala Mezinárodní soutěž Františka

Simandla v Blatné, kde se umístil na 3. místě.

V současné době studuje 5. rokem hru na kontrabas na Konzervatoři Pardubice u Mgr.

art. Františka Machače a Radka Pokorného. Zúčastnil se několika soutěží, jako např.

mzn. soutěž Františka Černého a Jana Geisla v Holicích, Pro Bohemia Ostrava nebo

mzn. soutěž C. von Dittersdorfa v Banské Bystrici. Věnuje se komorní, orchestrální i

sólové hře.

Flétna - Anna Talácková

V sedmi letech se začala učit hře na klavír a zobcovou flétnu v ZUŠ Skuteč, o rok později

přestoupila na příčnou flétnu do třídy Pavlíny Divošové. V letech 2008-2013 studovala na

Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy ve třídě prof. Jana Nováka. Na to navázala dvouletým

studiem ukončeným absolutoriem na Pražské konzervatoři ve třídě prof. Jana Ostrého, u

něhož dokončila bakalářské studium a nyní pokračuje ve studiu magisterském na Fakultě

umění Ostravské univerzity. V akademickém roce 2015/2016 studovala na Královské

konzervatoři v Bruselu ve třídě prof. Carlose Bruneela, letošní podzim stráví studiem na

Akademii umění ve slovinské Lublani ve třídě prof. Mateje Zupana. Účastnila se několika

interpretačních soutěží ve střední Evropě, v letošním roce se probojovala do semifinále

Mezinárodní interpretační soutěže v Markneukirchen v Německu, v roce 2015 zvítězila

v konkurzu o absolventský koncert s doprovodem symfonického orchestru Pražské

konzervatoře. Během svých studií navštívila řadu mezinárodních interpretačních flétnových

kurzů v rakouském Fissu a Neubergu či v Praze a Ostravě u předních světových flétnistů.

Pravidelně hraje s Českou studentskou filharmonií či Janáčkovou filharmonií Ostrava. Kromě

vlastní hry se věnuje také výuce, od loňského roku je suplující pedagožkou Plzeňské

konzervatoře.

Hoboj - Jarmila Vávrová

Hobojistka Jarmila Vávrová, absolventka Pražské konzervatoře (prof. Vladislav Borovka),  studuje ve třídě prof. Jany Brožkové na Akademii múzických umění v Praze. V r. 2009 zvítězila na Mezinárodní hobojové soutěži UFAM v Paříži. Několikrát se zúčastnila  Česko – francouzské akademie v Telči, kterou vedl Jean – Louis Capezzali, Fabien Thouand a Barbara Stegemann. Během bakalářského studia byla studentkou na Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Lyon ve třídě prof. Jean-Louis Capezzaliho a Jérôme Guicharda. Dvě sezóny hrála v Orchestrální akademii České filharmonie a čtyři sezóny v PKF – Prague Philharmonia. Je členkou souboru Kalabis Quintet (3. cena a titul laureáta soutěže v Marseille –  Concours International de Quintette à vent, 2015), pravidelně spolupracuje se orchestrem Berg (interpretace soudobé hudby) a dalšími tělesy (Ensemble Terrible, Haydn Ensemble). Zahrála si v mnoha zemích Evropy (Španělsko, Francie, Rakousko, Švýcarsko, Německo, Polsko, Bulharsko, Slovensko) į Asie (Omán, Čína). Od nové umělecké sezóny se stane členkou Symfonického orchestru Českého rozhlasu a své studium na HAMU zakončí nejen recitálem, ale také sólovým koncertem s orchestrem PKF – Prague Philharmonia.

Hoboj - Jakub Hucek

Jakub Hucek se narodil v Praze v hudební rodině. Od svých osmi let hraje na hoboj. Studoval na Pražské konzervatoři ve třídě Jana Thuriho. V letech 2008 a 2009 uspěl na mezinárodní hobojové soutěži UFAM v Paříži. V roce 2011 zahajoval pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Pražské jaro. Od roku 2012 působil v Karlovarském symfonickém orchestru. Během studií se několikrát účastnil mistrovských kurzů na Francouzko - české hudební akademii v Telči u Jeroma Guicharda a Jeana - Louise Capezzaliho, dále na masterclass u Jean - Christopha Gayota v Praze a u Davida Waltera na Conservatoire national supérieur de musique de Paris . Je zkušeným orchestrálním i komorním hráčem, pravidelná spoluprácuje s mnoha profesionálními českými tělesy, např. PKF - Prague Philharmonia, Český národní symfonický orchestr, Jihočeská filharmonie, Filharmonie Hradec Králové, Česká Sinfonietta, Ensemble Inégal, Orchestr Berg, aj. Od r. 2012 studuje Hudební akademii múzických umění v Praze ve třídě odb. as. Liběny Séquardtové, nyní v magisterském programu. Od září 2016 je členem Symfonického orchestru Českého rozhlasu na pozici hráče na hoboj s povinností anglického rohu.

Klarinet - Barbora Durďáková

Barbora Durďáková studovala na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě u Petra Bohuše, v současné době je posluchačkou druhého ročníku navazujícího magisterského studia na JAMU ve třídě Milana Poláka a Víta Spilky. K jejím soutěžním úspěchům patří 3. cena ze soutěže JKGO (2009), čestné uznání z mezinárodní soutěže dechových nástrojů v polském městě Jastrzębie-Zdrój (2010), 3. cena ze soutěže konzervatoří v Teplicích, 2. cena ze soutěže ve Vratislavi, 1. cena ze soutěže Bohuslava Martinů v Poličce (2012) nebo čestné uznání z Mezinárodní klarinetové soutěže ve Štětíně (2016). Jako členka kvinteta získala titul absolutního vítěze soutěže Klasicismus a smyčcové nástroje v Brně (2013). V sezoně 2015/2016 byla stipendistkou Nadace Český hudební fond a od roku 2017 je lektorkou na orchestrálních kurzech Letního orchestru mladých v Litomyšli. Jako sólistka vystoupila s Janáčkovou filharmonií Ostrava a Moravskou filharmonií Olomouc. Má již několikaleté pedagogické zkušenosti a od sezóně 2016–2017  až 2017-2018 byla členkou Orchestrální akademie Filharmonie Brno.

Fagot - Jana Zmeškalová

Jana Zmeškalová studovala hru na fagot na Konzervatoři Brno ve třídě Mgr. Pavla Zatloukala, poté ve studiu pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění pod vedením doc. Romana Novozámského a MgA. Jaroslava Kubity. Během svého studia absolvovala masterclass u Akia Koyamy, Donny Agrell, Carla Colomba, Štěpána Turnovského, Pascala Galois, Sergia Azzoliniho a Aleksandera Popova. Orchestrální praxi získávala například v orchestrálním projektu Junge deutsch - französishe philharmonie Bayreuth, v Janáčkově akademickém orchestru, na mezinárodním turné s muzikálem West Side Story. Působila také v Českém národním symfonickém orchestru, brněnském orchestru Czech Virtuosi a Moravské filharmonii Olomouc. V současnosti je členem souboru zabývajícím se soudobou operní tvorbou Ensemble Opera Diversa a působí také v orchestru pro řízené improvizace Divergent Connections a Heterofonu Pavla Zlámala. Mimo hry na fagot se věnuje pedagogické činnosti a to na ZUŠ Jana Štursy v Novém Městě na Moravě.

Trubka - Vít Němeček

Vít Němeček je kornetistou MBB a také zakladatelem projektu PROKONCERT. Své hudební vzdělání odstartoval studiem na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži u Lázara Cruze a od 4. ročníku na Konzervatoři Brno pod vedením Petra Hojače. Nyní vyučuje hudbu na ZUŠ a hostuje s různými tělesy od komorních souborů až po symfonické orchestry. 

Lesní roh - Václav Šmiřák

Please reload