Úvod

Letní orchestr mladých je projekt, který navazuje na tradici Letního orchestru instrumentalistů pořádaných v rámci organizace Hudební mládež České republiky od roku 1985. V letech 2003-2006 byl projekt realizován pod záštitou České hudební společnosti. Od roku 2007 je pořádán v rámci nově vzniklého Sdružení přátel krásných umění (ČHS).

Soustředění orchestru probíhá každoročně po dobu deseti dnů ve vybraném místě ČR na začátku, nebo na konci prázdnin. Účastníci zde mají možnost seznámit se s lidmi stejného zaměření a se zajímavým dirigentem - mladým talentem nebo zkušeným profesionálem, který má vztah k mladým lidem, věnujícím se hře na smyčcový nástroj jako své zálibě. Orchestr je obsazen hráči ZUŠ i konzervatoří ve věku od 15 do 30 let. Věnují se studiu 4-6 skladeb ze všech hudebních období. Nastudovaný repertoár je poté prezentován na několika závěrečných koncertech v místě konání akce či v blízkém okolí. V září při Dnu otevřených dveří památek vystupuje tradičně orchestr v Kostele Povýšení sv. Kříže v Litomyšli a v Praze 17.11. ke Dni studenstva.

Webmaster: info@lkom.cz - 2007 - 2014 © lkom.cz